UITGESTEL TOT VERDERE KENNISGEWING


Weens Covid-19 het die Bieliemielie-komitee besluit om die Bieliemieliefees (BM) uit te skuif na 24 – 27 Februarie 2022. Die program sal dieselfde bly soos beplan vir 2021, met klein veranderinge hier en daar. Uitstallers wat reeds betaal het se gelde sal oorgedra word na die geleentheid in Februarie 2022. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat hierdeur veroorsaak word, maar ons onderneem om die BM in Februarie 2022 selfs nóg groter en beter te maak.


Voorlopige datums

24 – 27 Februarie 2022